Έκδοση Κοινοχρήστων

Εκτύπωση

 

Έκδοση Κοινοχρήστων

Η K-OIL διαθέτοντας ένα πλήρες και αναλυτικό

πρόγραμμα κοινοχρήστων, διευκολύνει την

διαχείριση της πολυκατοικίας σας.


Με τα έντυπα κοινοχρήστων της K-OIL

ο διαχειριστής μπορεί να έχει πλήρη και αναλυτική

εικόνα των κοινοχρήστων της πολυκατοικίας

όπως και οι υπόλοιποι κάτοικοι,

επιτυγχάνοντας έτσι την άμεση είσπραξη τους.


Τα έντυπα παραδίδονται εντός 2 εργάσιμων ημερών από την έκδοση τους.